Psychology - روانشناسی

Psychology - روانشناسی از دیدگاه

Author: Amir Hossein Aryanpour, دکتر امیر حسین آریانپور

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2013

Pages: 140

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147766

5,00 €

  • Available
  • Ships within 3-5 days1

Culture and Psychology - فرهنگ و روانشناسی

Author: Dr. Abbas Taheri - دکتر عباس طاهری

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2009

Pages: 196

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783000269264

10,00 €

  • 0,4 kg
  • Sold Out

The tragedy of creative suffering - تراژدی رنج های خلاق

Author: Massoud Noghrehkar - مسعود نقره کار

Publisher: Forough Book , Germany ,  انتشارات فروغ

Print Year: 2021

Pages: 423

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965310483

مسعود نقره‌ کار، نویسنده سرشناس ادبیات تبعید نه تنها نویسنده و پژوهشگر است، بلکه پزشک هم هست. او اکنون همه این توانایی‌ها را در کتابی گرد آورده است: تراژدی رنج‌های خلاق، نگاهی به خودکشی هنرمندان. یک گام بلند برای تابوزدایی از یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی در ایران و جهان: خودکشی و خودکشی هنرمندان.نقره‌ کار در مقدمه این کتاب این دو پرسش مهم را مطرح می‌کند: خودکشی چیست و خودکشنده کیست؟ و از اینجا به پرسش مهم‌تر دیگری راه می‌برد: آیا انتخاب دیگری برای رو به رو شدن با شرایط غیر قابل تحمل زندگی و گریز از آن و فرار از خود وجود نداشته است؟ به یک معنا برای درک خودکشی می‌بایست به طور کلی هم به پدیده خودکشی به عنوان یکی از پیامدهای افسردگی توجه داشت و هم به شرح حال و زندگی خانوادگی و اجتماعی فردی که خودکشی را به زندگی ترجیح می‌دهد و هم آنکه می‌بایست راه‌هایی برای پیشگیری خودکشی اندیشید. اثر پژوهشی مسعود نقره‌کار با توجه ویژه به زندگی شاعران، نویسندگان و هنرمندانی که خودکشی را برگزیدند، پاسخی است به این پرسش‌ها. شیوه خودکشی که معمولاً حامل پیام‌هایی برای بازماندگان است نیز مورد توجه ویژه نویسنده قرار دارد.

23,00 €

  • 0,8 kg
  • Available
  • Ships within 3-5 days1