Biography - بیوگرافی

کلاغ و گل سرخ

Author: Mehdi Aslani -  مهدی اصلانی

Publisher:Arash - نشریه آرش

Print Year: 2019

Pages: 427

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783010015700

کلاغ و گل سرخ خاطرات مهدی اصلانی است از زندانهای جمهوری اسلامی در فاصله ی سالهای ١٣٦٣ تا ١٣٦٧؛ از شبِ تازیانه تا سالِ دار؛ از شبِ چشمبند تا دوزخسالِ ١٣٦٧؛ از طلوعِ زخم تا پاییزِ غروبِ نگاهِ دوست. کلاغ و گل سرخ قصه ی نامکرری است از گلویی دیگر. قصه ی زندان، همیشه همان است: فریاد از جورِ کلاغ و یادِ بغض سازِ گل سرخ؛ انگار همیشه صدای یاران میخواهد چشمها را به پرده نبردِ یاران بخواند. کلاغ به روایت قصه ای از جهان اسطوره ها، معلمِ اولِ گورکنی است: قابیل برادر خود، هابیل، را کشته است، اما نمیداند جسد برادر را چه گونه از چشمها پنهان کند. کلاغی، کلاغِ مردهای بر منقارش، در کنارِ قابیل مینشیند؛ تا رسمِ دفنِ برادر به او بیاموزد. به روایتِ قصه ی دیگری از جهانِ اسطورهها، کلاغ همه ی اعضای قبیله ی خویش را به فصل زمستان زیرِ کوهی از بهمن دفن میکند. به این امید که به فصلِ بهار چشمهای مرده گان بخورد. کلاغ هم رازِ مرگِ برادر دفن میکند هم چشمِ نعشِ برادر می‌خورد. کلاغ کوری میپراکند. گل سرخ به روایت قصه ای از جهانِ اسطوره ها نماد عشق است. اولین گل سرخ از خون آدونیس، معشوق آفرودیت، الهه ی زیبایی، میروید. به روایت قصه ی دیگری از جهان اسطورهها، در جشنهایی که در یونانِ باستان، به افتخار دیونیزوس، خدای شراب، برپا میکنند، گل سرخ به نماد سکوت تبدیل میشود؛ چه میتواند سرمستان را مهارکند تا سخنِ گزاف نگویند. گل سرخ هم از خون عاشقان میروید هم سرمستان را هشدار میدهد که سخن به هنگام بگویند. کلاغ و گل سرخ ساختِ جهانی حماسی را نمادین میکند: در یک سو چشم کُشها ایستاده اند؛ در یکسو عاشقانی که راز معشوق در سینه پنهان میکنند. کلاغ و گل سرخ روایتِ چشمی است که از منقارِ کلاغها گریخته است تا رازِ سکوتِ عاشقان بگوید. کلاغ و گل سرخ همان حماسه را از گلویی دیگر نامکرر میکند. خاطرات مهدی اصلانی همان را جور دیگری نامکرر میکند؛ روایتی از کوچه ها، جای شعرها، کوچکی ها، پهلوانیها، باختها، بختها، راستها، خطاها، ناممکن ها، ناتوانیها، بارانها، سازها، باغِ چشمها. خاطراتِ مهدی اصلانی همان را بر دیوارِ زندانِ دیگری نا‌مکرر می‌کند: دمی هم آسمانِ شبِ مرا تماشا کن! مهتاب مدیونِ چشم‌ها است بهروز شیدا

20,00 €

 • 0,8 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

خاطرات زندانی سیاسی ناصر کمالی - عشق ، عدالت و آزادی

Author: Naser Kamali -  ناصر کمالی

Publisher: Satrap - ساتراپ لندن

Print Year: 2021

Pages: 170

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781872302584

14,00 €

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Gazi Mustafa Kemal Atatürk - رهبر بزرگ مصطفی کمال آتاتورک

Author: Ilber Ortayli -  ایلبر ارتایلی

Translated by Karan Kia ترجمه کارن کیا

Publisher: Satrap - ساتراپ لندن

Print Year: 2021

Pages: 395

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781872302591 

22,00 €

 • 0,8 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Reza Shah Kabir - رضاشاه کبیر

Author: Reza Shah -  رضاشاه

Publisher: Bonyad Daryoush Homayoun Germany - 

Print Year: 

Pages: 326

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN:978300014160X

سفر‌نامه خوزستان

سفر‌نامه مازندران

 در تاريخ همروزگار ايران هيچ کس مانند رضاشاه ترور شخصيت نشده است.  سه نسل روشنفکران و سرامدان فرهنگی و کوشندگان سياسی، بيشترشان، از چپ و مذهبی و ملی کوشيدند از او چهره‌ای زشت بنگارند.  دست پروردگان نامستقيم او، آنها که زنده ماندنشان نيز به برنامه نوسازندگی او بستگی داشته بود، نه کمتر از رقيبانش، برخود فرض دانستند که پا بر هر واقعيتی نهاده، او را سرچشمه هر چه در ايران ناپسند می‌يافتند بشمارند. خدمتهای او خيانت و ميهن پرستی‌اش وطن‌فروشی به قلم رفت. آنچه را هم از پيشرفت‌های دوران او که نمی‌شد انکار کرد يا ناديده گرفت، ساخته دست بيگانگان و جبر تاريخ شمردند. دشمنانش را اگرچه ناسزاوارترين، به زيان او بالا بردند.  به هزينه او از ترسويان پولدوست و مرتجعين دشمن آبادی و آزادی ايران و عوامل ثابت شده بيگانه، قهرمانان آزادی ساختند. بر سرنگونی‌اش که فرو افتادن ايران در کام هرج و مرج و بازگشت از مسير بهروزی بود شادی کردند. از کينه به او و آنچه از او مانده بود در چرخشی هزار و سيصد چهارصد ساله، خود و مردمی را، که رمگی خويشتن را پذيرفته، گوسفند وار دنبال آنها بودند به بدترين سياهچالی که برسر راه بود انداختند. بقايای بی‌اميد و از دو سر باخته‌شان هنوز هم مسئله‌ای مهم‌تر از لجن مال کردن ميراث او برای خود نمی‌شناسند. 

 

16,00 €

 • 1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

The romantic passage of life - گذر عاشقانه ی عمر

Author: Khadije Moghaddam - خدیجه مقدم  

Publisher: Baran -  باران

Print Year: 2020 

Pages: 212

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9789185463886

 

18,00 €

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Golden Cage - قفس طلایی

Author: Shirin Ebadi - شیرین عبادی

Publisher: Baran Sweden -  ناشر باران

Print Year: 2020

Pages: 178

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN:9789185463909

17,00 €

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Puzzle Hoveyda - معمای هویدا

Author: Abass Milani - عباس میلانی

Publisher: Akhtaran -  نشر اختران

Print Year: 2018

Pages: 535

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9789647514590

18,00 €

 • 0,9 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

White Torture V. 2 - شکنجه‌ ی سفید جلد دوم

Author: Narges Mohammadi - گرد آورنده نرگس محمدی

Publisher: Baran Sweden -  ناشر باران

Print Year: 2021

Pages: 616

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9789188653079

در گفت‌وگو با  15 زندانی سیاسی

24,00 €

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

White Torture - شکنجه‌ ی سفید

Author: Narges Mohammadi - نرگس محمدی

Publisher: Baran Sweden -  ناشر باران

Print Year: 2020

Pages: 

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN:

در گفت‌وگو  12 زن زندانی سیاسی

17,00 €

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Singing through the dark window - آواز نگاه از دریچه تاریک

Author: Mehdi Aslani - مهدی اصلانی

Publisher: Baran Sweden -  ناشر باران

Print Year: 2020

Pages: 432

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN:9789185463930

 

مهدی اصلانی، زندانی سیاسی سابق، نویسنده و فعال سیاسی، در کتاب «آواز نگاه از دریچه تاریک» در چهار فصل «پدران و مادران»، «همسران»، «فرزندان» و «خواهران و برادران» 121 خاطره از افرادی را که درگیر زندان بوده‌اند در 432 صفحه گردآوری کرده است. ...

تمرکز این کتاب بر دهه اول «نظام زندان حکومت اسلامی» است. مهدی اصلانی برای تدوین این خاطرات با شماری از خانواده‌ها به گفتوگوی رودررو نشسته است. شماری دیگر روایت‌های‌شان را از طریق فایل صوتی برای او .ارسال کرده‌اند و معدودی خود نوشته‌اند و برای او ارسال کرده‌اند

نویسنده تاکید کرده که این کتاب فارغ از جنسیت و تعلق سازمانی زندانیان سیاسی تنظیم و تدوین شده و تلاش کرده است تا در حد توان خود «بازتاب صداهای متنوع» باشد.

 

25,00 €

 • 1,1 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Totally private - کاملا خصوصی

Author: Farzan Deljou - فرزان دلجو

Publisher: Kebab Corp. USA -  ناشر شرکت کتاب

Print Year: 2016

Pages: 390

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9781595845375

کاملا خصوصی: سرگذشت پرماجرای محمود قربانی کاباره دار معروف و شوهر سابق گوگوش

35,00 €

 • 1 kg
 • Sold Out

The Memoirs of Prisons - خاطرات زندان

Author: Shahrnush Parsipur - شهرنوش پارسی پور

Publisher: Baran Sweden -  ناشر باران

Print Year: 2015

Pages: 518

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN:9789188296672

از زمان زندانى بودن، در شهرنوش پديدمي آيد، اما «به دلايل متعدد، ساليان سال، به تعويق مي افتد». تا به گفته ى خود نويسنده، «در لس آنجلس، در بورلى هيلز، در فضايى كاملاً امريكايي»، قلم به دست مي گيرد و در جستجوى يك آغاز، به «زندان» برمي گردد: «من چهار بار به زندان رفته ام و هرگز هيچ اتهامى بر من واردنشده است، جز در بار سوم و بر مبناى جعلى كه بعد در دادگاه غيرمنطقى تشخيص داده شد. اكنون مي كوشم خط خاطره را از طريق اين چهار بار زندان به هم پيوند بزنم». خط خاطره هايى تلخ، گزنده، ودر عين حال آموزنده ى سازه هاى جامعه شناختى، و تاريخ زندان و شكنجه در رژيم اسلامي

20,00 €

 • 1 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Report of a life - گزارش یک زندگی

Author: Shahrnush Parsipur - شهرنوش پارسی پور

Publisher: Baran Sweden -  ناشر باران

Print Year: 2015

Pages: 570

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9789185463664

27,00 €

 • 1,4 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Political lifestory - زندگینامه سیاسی

Author: Babak Amir Khosravi - ابک امیر خسروی

Publisher: Baran Sweden -  ناشر باران

Print Year: 2020

Pages: 568

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9789185463923

30,00 €

 • 1,4 kg
 • Sold Out

Grey momenmts - لحظه های خاکستری

Author: Najmeh Mousavi-Peiambari, نجمه موسوی ـ پیمبری

Publisher: Arash Magazin France

Print Year: 2019

Pages: 199

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9782954553542

خاطرات و زندگی نجمه موسوی ـ پیمبری در فرانسه

نجمه موسوی: لحظه هاي خاكستري مجموعه اي است از شعر و داستان و گاها بيان انديشه اي زياد سخن نگفته ام اما دوستان فعال در فيس بوك را دنبال كرده ام و از رقص كلمات برخي از اين دوستان لذت برده ام

10,00 €

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Dr. Mustash - دکتر موستاش

Author: Ali Azarian - علی آذریان

Publisher: Baba Ali Publication Iran

Print Year: 2020

Pages: 357

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9786229595114

دکتر موستاش: رویدادها و آموخته‌ها

15,00 €

 • 1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Ashes of memories - خاکستر خاطرات

Author: Fatollah Khamenei - فتح الله خامنه ای

Publisher: Arjang Germany 

Print Year: 2020

Pages: 219

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783000655692

15,00 €

 • 0,4 kg
 • Sold Out

If memory helps - اگر حافظه یاری کند

Author: Joseph Brodsky, جوزف برودسكي

Translator: Tahora Ayati, طهورا آیتی

Publisher: Atraf Iran

Print Year: 2020

Pages: 174

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9786226194358

 خودت به آن فکر می‌کردی و بخشی از هویت توست و دیگری، اکنونی که در آن سرگشته و با لکنت می‌کوشی زندگی کنی و به یاد آوری. جوزف برودسکی، برنده‌ی نوبل ادبیات سال ۱۹۸۷، در چنین جایی ایستاده است. او هر چند زندگی‌اش حتی در تبعید هم به روسیه گره خورده بود، هیچ‌ وقت حکومت شوروی را نپذیرفت؛ به آمریکا رفت،  می‌گفت به زبان روسی تعلق دارد اما به انگلیسی نوشت. همین بی‌درکجایی بود که سکوی پرش جستارهایش شد، تا در زبان جدید از چنگال بی‌رحم خاطرات نجات یابد و بتواند باز به چنگ‌شان بیاورد، تا خانه‌ای نو برای خودش بسازد: این بار درون زبانی تازه، با خشت ادبیات،

 

7,00 €

 • 0,5 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Dorrabe Makhdoosh - دراب مخدوش

Author: Mohsen Namjoo, محسن نامجو

Publisher: Naakojaa, France ; نشر ناکجا

Print Year: 2016

Pages: 199

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9782366123852

دراب مخدوش مجموعه‌ای از یادداشت‌های بیست‌سالگی محسن نامجو به همراه یادآوری‌ها و نکاتی از چهل‌سالگی است. این کتاب در 200 صفحه و با ضمیمه‌ی یک سی‌دی شامل گفت‌گو با نامجو و خوانش بخش‌هایی از کتاب، منتشر شده است.

 

18,00 €

 • 0,5 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

The story of a life - داستان یک زندگی

Author: Hassan Pirouzjou - حسن پیروزجو

Publisher: Gardoon Germany

Print Year: 2018

Pages: 958 (2 Books) - در دو کتاب

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783864331510, 9783864331725

47,00 €

 • 1,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Memories of Taghi Ki Manesh - خاطرات تقی کی منش

Author: Taghi Ki Manesh,  تقی کی منش

Cover: Alin Fink

Publisher: Aida Germany, ناشر آیدا

Print Year: 2019

Pages: 216

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783944191720

تقی کی‌منش (موسوی گیلانی) (1301 رشت- 1362 زندان اوین)، سال 1328 با درجۀ ستوان دومی از دانشکدۀ افسری فارغ‌التحصیل و همان سال‌ها عضو سازمان نظامی حزب توده ایران و در سال 1333 همراه با دیگر اعضای سازمان نظامی دستگیر شد. بیشتر اعضاء از جمله وی به اعدام محکوم شده بودند و 27 نفر از آنها اعدام شدند. اما در پی گسترش اعتراضات جهانی، حکم اعدام تعدادی از افسران از جمله وی به حبس ابد تقلیل یافت. وی به آرمان‌های خود وفادار ماند و25 سال زندانی کشید و در سال 1357 در آستانۀ فروپاشی رژیم پهلوی همراه با دیگر زندانیان سیاسی آزاد شد.

پس از آزادی به عضویت هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران درآمد و در بهمن 61 همراه با دیگر سران حزب این بار توسط رژیم جمهوری اسلامی بازداشت شد و اوایل سال 62 در زندان اوین در اثر شکنجه جان باخت.

 

این کتاب خاطرات وی از دوران کودکی تا سال 1357 و رهایی از زندان است که متن کامل آن برای اولین بار منتشر می‌شود. (ناشر آیدا)

12,00 €

 • 0,6 kg
 • Sold Out

Life of Salinger - زندگینامۀ سلینجر

Author: Paul Alexander

Publisher: Saless Iran

Print Year: 2020

Pages: 347

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9786004054683

جی. دی. سلینجر (2010-1919) نویسندة معاصر آمریکایی را پیش از هر چیز به عنوان خالق ناطور دشت ‌می‌شناسیم. نام سلینجر چنان با نام هولدن کالفیلد، قهرمان ناطور دشت،‌ گره خورده است که نمی‌توان از هم بازشان شناخت. اما زندگی سلینجر بُعد دیگری نیز داشت و آن دوری گزیدن سرسختانه‌اش از منتقدان و هواداران بود که گاه به ایجاد شایعه‌ها و درگیـری‌هایی غریب می‌انجامید. زندگی سلینجر تا واپسین دم در پیوند با آثارش بود و از آنچه نوشته بود و می‌نوشت جدایی نداشت. 

 

12,00 €

 • 0,8 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Love warrior -جنگجوی عشق

Author: Glennon Doyle Melton - گلنن دویل ملتن

Translator: Samaneh Pariskari Iran - سمانه پرهیزکاری

Publisher: Milkan Iran

Print Year: 2017

Pages: 234

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9786007845967

12,00 €

 • 1 kg
 • Sold Out

You don't have to say you love me - لازم نیست بگویی دوستت دارم

Author: Sherman Alexie - شرمن الکسی

Translator: Mahdi Namazian - مهدی نمازیان

Publisher: Noon Iran - نون  

Print Year: 2018

Pages: 288

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9786008740223

9,00 €

 • 0,8 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Memoirs of Bozorg Alavi -خاطرات بزرگ علوی

Author: Hamid Ahmadi

Publisher: Baran Sweden

Print Year: 1997

Pages: 441

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 

12,00 €

 • 1 kg
 • Sold Out

In the light of love - در پرتو عشق

Author: Farideh Kerman, فریده گرمان

Publisher: Ashian Iran, آشیان 

Print Year: 2020

Pages: 296

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9786007293478 

 زندگی نامه فریده گرمان

در پرتو عشق - رنج‌های زندگی ذوب میشوند

 

11,00 €

 • 0,5 kg
 • Sold Out

Marylin Monroe - مریلین مونرو

Author: Marilyn Monroe 

Translator: Hamed Eramjew

Publisher: Dafpub Iran

Print Year: 2020

Pages: 353

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9786006250366

کتاب سرگذشت من (مريلين مونرو)/ نورما جين بيکر که بعدها نام خود را به مريلين مونرو تغيير داد، در دهه خشکسالي اقتصادي و انحطاط اجتماعي آمريکا، در شرايطي سخت و آسيب پذير به دنيا آمد. در اين سال ها ورود به دنياي رويايي سينما، براي اغلب مردم، وسوسه اي مقاومت ناپذير مي نمود. او نيز به زودي مي فهميد که براي رسيدن به روياها بايد چه امتيازاتي بدهد و از چه دالان هاي سياهي عبور کند

30,00 €

 • 1,4 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Reza Shah - رضا شاه و تحولات ایران معاصر

Author: Houshang Ameri, هوشنگ عامری

Publisher: Ferdosi, Sweden ; فردوسی  سوئد

Print Year: 

Pages: 462

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9789187359026

 

در تاریخ معاصر ایران، بیست سال فرمان‌روایی رضاشاه سزاوار نگرشی واقع‌بینانه است. چه‌بسا بی‌خبری از این دوره‌ی پرتنش و سرنوشت‌سازِایران، بسیاری‌ را گمراه کرده است. درک درست و واقع‌بینانه از آن سال‌ها مستلزم این است که شخصیت رضاخان و خوی‌ و اخلاق او نیز شناخته شوند؛ و زمینه‌های تاریخی، سیاسی و‌ به قدرت رسیدن رضاخان نیز بررسی شود. اما قضاوت درباره‌ی شخصیت و اخلاق آمرانه‌ی رضاشاه به سادگی میسر نیست و باید دید این اخلاق آمرانه تا چه حد در پیش‌برد اهداف رضاخان، به پیشرفت و‌ یک‌پارچگی ایران کمک کرده و تا چه اندازه موجب انحطاط شده است. در کنار شناخت شخصیت رضاشاه باید شناختی درست از دیگر رجال سیاسی هم‌دوره‌ی او نیز داشت، تا بتوان به قضاوتی واقع‌بینانه‌تر رهنمون شد. به همین منظور نویسنده به معرفی دیگر رجال سیاسی هم‌دوره‌ی رضاشاه و زمینه‌های زوال سلسله‌ی قاجار و ظهور دوره‌ی پهلوی می‌پردازد و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی بیست سال حکومت مقتدارنه‌ی رضاشاه را بررسی می‌کند. ‌دکتر عامری ‌در بخش‌هایی از کتاب نظر برخی از مورخان را درباره‌ی به قدرت رسیدن رضاشاه نقد و بررسی می‌کند و این نظر را که رضاشاه به‌وسیله‌ی انگلیسی‌ها به قدرت رسیده است، مردود می‌داند

30,00 €

 • 1,1 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Mohammad Reza Pahlavi - محمد رضا پهلوی، آخرین شاهنشاه

Author: Dr. Houshang Nahavandi, Yves Bomati

Publisher: Ketab Corp., 

Print Year: 2014

Pages: 858

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781595844156

 

زندگینامه واقعی شاه، هم به سبب استادی و هنری که در نوشتن کتاب به کار رفته، هم به سبب صحت و دقت داوریهایی که درباره آن شخصیت مرموز و پیچیده ابراز شده است

محمدرضا پهلوی هرگز نخواست استقلال خود و کشورش را انکار کند و به راه ژنرال دوگل رفت. ایران را به نوسازی و اصلاح برد. به جهان غرب وفادار ماند. اما به اتحاد جماهیر شوروی و چین نیز نزدیک شد. هوشنگ نهاوندی و ایوبوماتی همه جزئیات زندگی او در دوران تاریخ را با دیدی نوین و عمیق بیان میکنند. اشتباهات شاه را پنهان نمیکنند. ولی عشق وی را به ترقی ایران و میهندوستی عمیق وی را نیز به خوبی نشان داده اند

 

Mohammad Reza Pahlavi, the last Shah - محمد رضا پهلوی، آخرین شاهنشاه

40,00 €

 • 1,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Forough Farrokhzad - فروغ فرخزاد

Author: Farzaneh Milani, فرزانه میلانی

Publisher: Persian circle, Canada

Print Year: 2016

Pages: 550

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9780991896417

فروغ فرخزاد: زندگی نامه ادبی همراه با نامه های چاپ نشده

30,00 €

 • 1,1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Life and Times - یادنامۀ دوست

Author: Houshang Keshavarz Sadr,  هوشنگ کشاورز صدر

Complied and edited: Nasser Mohajer, Cyrus Javidi

Publisher: Baran Sweden

Print Year: 2020

Pages: 775

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9789185463893

40,00 €

 • 1 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

In Search of Emancipation - در جستجوی رهايی

Author: Maryam Noori

Publisher: Baran Sweden

Print Year: 2005

Pages: 304

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9789188297993

کتاب «در جست‌وجوی رهایی» نوشته مریـم نـوری از زندانيان سياسی سابق و نجات يافته از كشتار تابستان ٦٧ است .

15,00 €

 • 0,7 kg
 • Sold Out

Life and time of Ahmad Kasravi - زندگی و زمانه ی احمد کسروی

Author: Mohammad Amini, محمد امینی

Publisher: Ketab Corp., USA ; شرکت کتاب

Print Year: 2016

Pages: 592

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9781595845535

 

چکیده کتاب / در باره نویسنده : زنده یاد احمد کسروی از معدود پژوهشگران و نویسندگان سرشناس ایران در سده ی گذشته است که به نوشتن زندگی نامه خود پرداخته اند. یاد مانده کسروی در دو بخش می باشد: بخش نخست که زندگانی من نام دارد به رویدادهای دوران کودکی، نوجوانی و میان سالی احمد کسروی می پردازد. بخش دوم همانطور که از نامش پیداست، ده سال در عدلیه، دوران ده ساله کار را در دادگستری که در آن هنگام عدلیه خوانده می شد، در بر می گیرد کسروی آمیزه ای از چهار انسان در یک پیکر است: کسروی پژوهشگر، کسروی زبان شناس، کسروی حقوق دان، و کسروی نظریه پرداز و مصلح اجتماعی ویژگی تاریخی کسروی در این است که در آن زندگانی کوتاه، در هر یک از آن چهار چهره، به بلندای آن جایگاه رسید و کاری کرد که پیامد آن تا به امروز در برابر ماست

30,00 €

 • 1,3 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

In a fight with silence - در جدال با خاموشی

Author: Ashraf Dehghani 

Publisher: BM Druck 

Print Year: 2007

Pages: 730

Cover: Softcover

Language: Farsi

 

15,00 €

 • 0,7 kg
 • Sold Out

Frida - فریدا

Author: Hayden Herrera

Translator: Forough Pourjavari

Publisher: Saless Iran

Print Year: 2020 (2nd Edition)

Pages: 710

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9786004054485

26,00 €

 • 1,7 kg
 • Sold Out

No friends except the mountains - هیچ دوستی به جز کوهستان

Author: Behrouz Boochani, بهروز بوچانی

Publisher: Cheshmeh Iran

Print Year: 2019

Pages: 248

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9786220101390


12,00 €

 • 0,7 kg
 • Sold Out

Becoming - میشل شدن

Author: Michelle Obama - میشل اوباما

Translator: Soodabeh Qaisari- سودابه قیصری

Publisher: Parseh Book Iran - انتشارات کتاب پارسه

Print Year: 2020

Pages: 496

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9786002534361

18,00 €

 • 0,8 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1