Biography - بیوگرافی

For a leaf
38,00 € 2

Iraj Mesdaghi (5 Vol.) - خاطرات ایرج مصداقی پنج جلدی

Author: Iraj Mesdaghu - ایرج مصداقی

Publisher: Pezhvak

Print Year: 2024

Pages: 2330

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9789198931143

135,00 €

 • 3,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

In the mood of youth - در حال و هوای جوانی

Author: Shahrokh Meskoub - شاهرخ مسکوب

Publisher: Naakojaa

Print Year: 2024

Pages: 316

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781780833736

17,00 €

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

In grief and love for friends - در سوگ و عشق یاران

Author: Shahrokh Meskoub - شاهرخ مسکوب

Publisher: Naakojaa

Print Year: 2024

Pages: 150

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781780833729

13,00 €

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Notes - یادداشت ها

Author: Aziz Zarei - عزیز زارعی

Publisher: Naakojaa

Print Year: 2024

Pages: 150

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781780834528

13,50 €

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Influential Women of Iran - زنان تأثیرگذار ایران

Author: Shadiar Omrani - شادیار عمرانی

Publisher: Naakojaa

Print Year: 2024

Pages: 714

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9782366124774

19,90 €

 • 1,1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

A matter of life and death - مسئله مرگ و زندگی است

Author: Irvin & Marilyn Yalom

Publisher: Parseh Iran 

Print Year: 2024 

Pages: 288

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN:9786002537836

14,00 €

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

سی چهره جلد دوم

Author: Abbas Milani - عباس میلانی

Publisher: Persian Circle

Print Year: 2023

Pages: 199

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9780991896479

30,00 €

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Collapse of Fascination آوار شیفتگی

Author: MehrAzam Memar Hosseini - مهراعظم معمار حسینی (مهری کیا)

Publisher: 

Print Year: 2023

Pages: 291

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783000785638

 

15,00 €

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Terror in Bonn - ترور در بن

Author: Mirza Agha Asgari Mani - میرزا آقا عسگری (مانی)

Publisher: Sturnus - ستورنوس

Print Year: 2022

Pages: 198

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783946451303

 

14,00 €

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Mohammad Reza Pahlavi - محمد رضا پهلوی، آخرین شاهنشاه

Author: Dr. Houshang Nahavandi, Yves Bomati

Publisher: Ketab Corp., 

Print Year: 2014

Pages: 858

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781595844156

 

زندگینامه واقعی شاه، هم به سبب استادی و هنری که در نوشتن کتاب به کار رفته، هم به سبب صحت و دقت داوریهایی که درباره آن شخصیت مرموز و پیچیده ابراز شده است

محمدرضا پهلوی هرگز نخواست استقلال خود و کشورش را انکار کند و به راه ژنرال دوگل رفت. ایران را به نوسازی و اصلاح برد. به جهان غرب وفادار ماند. اما به اتحاد جماهیر شوروی و چین نیز نزدیک شد. هوشنگ نهاوندی و ایوبوماتی همه جزئیات زندگی او در دوران تاریخ را با دیدی نوین و عمیق بیان میکنند. اشتباهات شاه را پنهان نمیکنند. ولی عشق وی را به ترقی ایران و میهندوستی عمیق وی را نیز به خوبی نشان داده اند

 

Mohammad Reza Pahlavi, the last Shah - محمد رضا پهلوی، آخرین شاهنشاه

44,00 €

 • 1,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Kohan Dyara, The memories of Farah Pahlavi کهن دیارا : خاطرات فرح پهلوی

Author: Farah Pahlavi - فرح پهلوی

Publisher: Farzad نشر فرزاد

Pages: 462 , 32 صفحه رنگی

Language: Farsi

29,00 €

 • 0,8 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

مثلا خاطرات ، دوره دو جلدی

Author:  Abbas Pahlavan عباس پهلوان

Publisher: Ferdosi Emrooz  فردوسی امروز

Print Year: 2022

Pages: جلد اول 371 صفحه ، جلد دوم 371 صفحه

Cover: softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781735088402

 

68,00 €

 • 1,2 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

the suffering of the way رنج راه

Author:  Mohammad Azami محمد اعظمی

Publisher: asre nou

Print Year: 2022

Pages: 308

Cover: softcover

Language: Farsi

 

15,00 €

 • 0,55 kg
 • Sold Out

Fanatics of love - شیفتگان عشق

Author:  Mahnaz Parakand - مهناز پراکند

Publisher: Baran Sweden

Print Year: 2023

Pages: 463

Cover: softcover

Language: Farsi

ISBN: 9789188653383

 روایت‌های متعددی از زندان‌های جمهوری اسلامی بیان شده به‌ویژه از شکنجه‌هایی که در این زندان‌ها در دهه شصت بر زندانیان اعمال شده است. بدیهی است هیچ‌یک از روایت‌ها نمی‌تواند راوی تمامی عمق فاجعه‌ای باشد که در آن دهه بر زندانیان و خانواده‌های آنها رفته است. کتاب حاضر نیز روایتی از دو دوره زندگی راوی و رابطه او با بی‌دادگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی است. کتاب حاضر از یک‌سو بخش‌هایی از خاطرات دختری جوان است که سری پرشور و دلی پر عشق به انسانیت انسان‌ها و آزادی و آزادگی داشت. دختر جوانی که از همان ابتدای پیروزی انقلاب سایه سنگین استبداد و خودکامگی سردمداران انقلاب را به‌خوبی درک کرد و در این راه رنج زندان و شکنجه و زیستن در سایه طناب دار را به جان خرید. خاطراتی از زیستن با جان‌های شیفته‌ای که جوانی و جانشان برای تحقق آرمان‌های حق‌طلبانه‌شان سوخت.

27,00 €

 • 0,8 kg
 • Sold Out

Last breath of the rose - آخرین فرصت گل ، خاطرات زندان

Author:  Mehdi Aslani - مهدی اصلانی

Publisher: Baran, Sweden - باران

Print Year: 2017 (2nd Edition)

Pages: 384

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN:  9789185463725

در این كتاب » آثار 137 تن ثبت شده است.» بیشتر این آثار البته وصیت نامه ها و در كنار آن نامه های زندان و همچنین نامه های پیش از آن نیز جمع آوری شده است. یك مورد غیر زندانی، زنده یاد نیوشا فرهی هم آورده شده

كه در خارج از زندان به خاطر جنایات جمهوری اسلامی دست به خودكشی زد

 

25,00 €

 • 0,55 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

The Righteous Man's Kashkul - کشکول صادق زندگی نامه و خاطرات محمد صادق اسلامیه

Author: Goel Cohen - گوئل کهن

Publisher: Sina research publications

Print Year: 2023

Pages: 416

Cover: Hardcover with color photos

Language: Farsi

ISBN: 9781872302478

45,00 €

 • 1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Forogh Farrokhzad A literary biography with unpublished letters - فروغ فرخزاد زندگی نامه ادبی همراه با نامه های چاپ نشده

Author: Farzaneh Milani - فرزانه میلانی

Publisher: Persian Circle

Print Year: 2016

Pages: 550

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 0991896416

30,00 €

 • 1 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

A portal to yesterday - دریچه ای رو به دیروز

Author: N. Shahinpar - ناصر شاهین پر

Publisher: Ketab Corp. USA - 

Print Year: 2015

Pages: 756

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781595845191

33,00 €

 • 1,1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Memoirs of a mother from Samarkand - خاطرات مادری از سمرقند

Author: Donagul Nazarova - دانه‌گل نظروا 

Publisher: Red Intellect Netherlands - 

Print Year: 2017

Pages: 145

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9789492675033

10,00 €

 • 0,6 kg
 • Sold Out

A moon became the sun - قمری که خورشید شد

Author: Zobideh Jahangiri - زبیده خهانگیری

Publisher: Ketab Corp. USA - 

Print Year: 2015

Pages: 354

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781595845139

23,00 €

 • 0,9 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Last Speech پایان سخن ، زندگی اجتماعی یک خلبان

Author: Amir Kasravi امیر کسروی

Publisher: سرای بامداد ، تورونتو

Print Year: 2022

Pages: 346

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781999545192

احترامی که دیگران به علت شغل و مقام و القاب به انسان می‌گذارند، در نظرم بی‌ارزش است، چون با از دست دادن آن مقام، آن توجه و احترام هم کم می‌شود. ارزش احترام در آن است که برآمده از هویت ذاتی و کنش انسان باشد، تا با نام او درآمیزد و همیشگی بماند

22,00 €

 • 0,6 kg
 • Sold Out

با گام های زندگی ، یادداشت های یک پزشک

Author: Ebrahim Mahjoubi - ابراهیم محجوبی

Publisher: خیاو

Print Year: 2022

Pages: 142

Cover: Softcover

Language: Farsi

7,00 €

 • 0,3 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

یادمانده ها از زندان تا تبعید

Author: Ebrahim Mahjoubi - ابراهیم محجوبی

Publisher: Forough

Print Year: 2012

Pages: 157

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147117

10,00 €

 • 0,4 kg
 • Sold Out

From Feyzieh to Peykar - از فیضیه تا پیکار

Author: Torab Haghshenas - تراب حق شناس

Publisher:اندیشه و پیکار

Print Year: 2021

Pages: 856

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9783982244709

30,00 €

 • 1,4 kg
 • Sold Out

خاطرات زندانی سیاسی ناصر کمالی - عشق ، عدالت و آزادی

Author: Naser Kamali -  ناصر کمالی

Publisher: Satrap - ساتراپ لندن

Print Year: 2021

Pages: 170

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781872302584

14,00 €

 • 0,4 kg
 • Sold Out

Biography of Taher Ahmadzadeh - خاطرات طاهر احمدزاده

Author: Mastoure Ahmadzadeh - مستوره احمدزاده

Publisher: ٔNaakojaa France -  نشر ناکجا

Print Year: 2021

Pages: 245

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9782366124439

آبان ماه ۱۳۵۷ - مهرماه ۱۳۶۵

کتابی که پیشِ روی دارید خاطرات پدرم طاهر احمدزاده از برهه‌ای از تاریخ ایران آغاز می‌شود که رژیم شاه در حال فروپاشی بود و استبداد دینی به رهبری خمینی از پاریس در پوشش شعارهایی فریبنده خود را برای کسب قدرت مطلقه ولایت فقیه آماده می‌ساخت.

این خاطرات با آزادی پدرم از زندان اوین در آبان‌ماه ۱۳۵۷ و پس از گذراندن ۷ سال از ۱۰ سال آخرین محکومیتش در رژیم گذشته و حدود سه ماه پیش از انقلاب آغاز می شود و با آزادی از زندان وکیل‌آباد مشهد در دی‌ماه ۱۳۶۵ به پایان می‌رسد.

در این کتاب، روزهای پیش از انقلاب به تصویر کشیده شده و سپس با وقوع پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به شرح رویدادهای آن روزها پرداخته شد ازجمله تشکیل دولت بازرگان و پذیرش مسئولیت استانداری خراسان از سوی پدرم در اسفندماه همان سال، تشریح اقدامات پدرم طی ده ماه مسئولیتش در استانداری و سپس استعفای او پس از استعفای دولت بازرگان در اعتراض به اشغال سفارت امریکا به دست عناصر وابسته به حکومت. در ادامه‌ی این خاطرات، رویدادهای مربوط به سمت‌وسو گرفتن تدریجی حکومتِ تازه به قدرت رسیده در زیر پا گذاردن آرمان‌های انقلاب مردم ایران، حدف مخالفان و منتقدان و همه‌ی آنهایی که در  ایجادشکل‌گیری انقلاب نقش داشتند و، بالاخره، شرح دستگیری پدرم در شهریورماه سال ۱۳۶۱ و شش ماه شکنجه‌های طاقت‌فرسا برای پذیرش اعتراضات تلویزیونی و سپس محاکمه و محکومیت ۱۰ ساله‌ی پدرم و انتقال او به زندان وکیل‌آباد مشهد را شامل می‌شود.

آزادی پدرم در دی‌ماه ۱۳۶۵ مرهون تلاش‌های بی وقفه آقای منتظری بود که درآن مقطع سِمَت جانشینی ولیی فقیه را برعهده داشت. از نگاه من مطالعه‌ی این خاطرات به‌ویژه برای نسل جوان ایران می‌تواند تجارب ارزشمندی را ارئه نماید.

مستوره احمدزاده

19,90 €

 • 0,4 kg
 • Sold Out

The road not taken (2 Books) - راهى دىگر

Author: Touraj Atabaki - تورج اتابکى Nasser Mohajer - ناصر مهاجر

Publisher: Noghteh Books USA - نقطه آمریکا 

Print Year: 2021 (2nd Edition)

Pages: Vol. 1 382 & Vol. 2 384  (2 Volumes= 766)

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9780998086125 (Vol. 1) 9780998086132 (Vol. 2)

 

Narratives on the life and times of Iranian Feda´i Guerrillas. - .بود و باش چرىک هاى فدايي خلق ايران

«اندیشۀ گردآوری روایت‌های کسانی که یا خود در جنبش‌های چپ چریکی دهه 1960-1970 نقش داشتند و یا در این زمینه شناختی ژرف داشتند، به هفت سال پیش بازمی‌گردد که قرار بود «پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام» رشته کنفرانس‌هایی برپا کند با هدف ثبت و ضبط تجربۀ روزمرۀ کنشگران جنبش چریکی در کشورهای گوناگون جهان...

اما این کنفرانس دو روزۀ ویژۀ ایران، روی نداد...

 

بی‌درنگ از شماری از چریک‌های پیشین خواستیم تا روایت خود را از زندگی روزمرۀ رهروان مبارزۀ مسلحانۀ دهۀ 1340 و 1350 ایران به رشتۀ نگارش کشند. در کنار اینان، پژوهشگرانی را که یا شاهد عینی بودند و یا با بازخوانی اسناد، روایتی نزدیک به شاهد عینی داشتند، فراخواندیم تا به جرگۀ نویسندگان بپیوندند و زمانه و پی‌آیندهای این کنشگری را به دست دهند و روایت چریک‌های چپگرای ایرانی را در متن تاریخ بنشانند.» (از پیشگفتار. تورج اتابکی - ناصر مهاجر )

45,00 €

 • 1,1 kg
 • Sold Out

Gazi Mustafa Kemal Atatürk - رهبر بزرگ مصطفی کمال آتاتورک

Author: Ilber Ortayli -  ایلبر ارتایلی

Translated by Karan Kia ترجمه کارن کیا

Publisher: Satrap - ساتراپ لندن

Print Year: 2021

Pages: 395

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9781872302591 

22,00 €

 • 0,8 kg
 • Sold Out

Reza Shah Kabir - رضا شاه کبیر

Author: Reza Shah Pahlavi -  رضاشاه

Publisher: Bonyad Daryoush Homayoun Germany - 

Print Year: 

Pages: 326

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN:978300014160X

سفر‌نامه خوزستان

سفر‌نامه مازندران

 در تاريخ همروزگار ايران هيچ کس مانند رضاشاه ترور شخصيت نشده است.  سه نسل روشنفکران و سرامدان فرهنگی و کوشندگان سياسی، بيشترشان، از چپ و مذهبی و ملی کوشيدند از او چهره‌ای زشت بنگارند.  دست پروردگان نامستقيم او، آنها که زنده ماندنشان نيز به برنامه نوسازندگی او بستگی داشته بود، نه کمتر از رقيبانش، برخود فرض دانستند که پا بر هر واقعيتی نهاده، او را سرچشمه هر چه در ايران ناپسند می‌يافتند بشمارند. خدمتهای او خيانت و ميهن پرستی‌اش وطن‌فروشی به قلم رفت. آنچه را هم از پيشرفت‌های دوران او که نمی‌شد انکار کرد يا ناديده گرفت، ساخته دست بيگانگان و جبر تاريخ شمردند. دشمنانش را اگرچه ناسزاوارترين، به زيان او بالا بردند.  به هزينه او از ترسويان پولدوست و مرتجعين دشمن آبادی و آزادی ايران و عوامل ثابت شده بيگانه، قهرمانان آزادی ساختند. بر سرنگونی‌اش که فرو افتادن ايران در کام هرج و مرج و بازگشت از مسير بهروزی بود شادی کردند. از کينه به او و آنچه از او مانده بود در چرخشی هزار و سيصد چهارصد ساله، خود و مردمی را، که رمگی خويشتن را پذيرفته، گوسفند وار دنبال آنها بودند به بدترين سياهچالی که برسر راه بود انداختند. بقايای بی‌اميد و از دو سر باخته‌شان هنوز هم مسئله‌ای مهم‌تر از لجن مال کردن ميراث او برای خود نمی‌شناسند. 

 

16,00 €

 • 1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

The romantic passage of life - گذر عاشقانه ی عمر

Author: Khadije Moghaddam - خدیجه مقدم  

Publisher: Baran -  باران

Print Year: 2020 

Pages: 212

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9789185463886

 

18,00 €

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Golden Cage - قفس طلایی

Author: Shirin Ebadi - شیرین عبادی

Publisher: Baran Sweden -  ناشر باران

Print Year: 2020

Pages: 178

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN:9789185463909

17,00 €

 • 0,7 kg
 • Sold Out

White Torture V. 2 - شکنجه‌ ی سفید جلد دوم ، خاطرات زندان

Author: Narges Mohammadi - گرد آورنده نرگس محمدی

Publisher: Baran Sweden -  ناشر باران

Print Year: 2021

Pages: 616

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9789188653079

در گفت‌وگو با  15 زندانی سیاسی

24,00 €

 • 0,7 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

White Torture - شکنجه‌ ی سفید ، خاطرات زندان

Author: Narges Mohammadi - نرگس محمدی

Publisher: Baran Sweden -  ناشر باران

Print Year: 2020

Pages: 

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN:

در گفت‌وگو  12 زن زندانی سیاسی

17,00 €

 • 0,7 kg
 • Sold Out

Singing through the dark window - آواز نگاه از دریچه تاریک ، خاطرات زندان

Author: Mehdi Aslani - مهدی اصلانی

Publisher: Baran Sweden -  ناشر باران

Print Year: 2020

Pages: 432

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN:9789185463930

 

مهدی اصلانی، زندانی سیاسی سابق، نویسنده و فعال سیاسی، در کتاب «آواز نگاه از دریچه تاریک» در چهار فصل «پدران و مادران»، «همسران»، «فرزندان» و «خواهران و برادران» 121 خاطره از افرادی را که درگیر زندان بوده‌اند در 432 صفحه گردآوری کرده است. ...

تمرکز این کتاب بر دهه اول «نظام زندان حکومت اسلامی» است. مهدی اصلانی برای تدوین این خاطرات با شماری از خانواده‌ها به گفتوگوی رودررو نشسته است. شماری دیگر روایت‌های‌شان را از طریق فایل صوتی برای او .ارسال کرده‌اند و معدودی خود نوشته‌اند و برای او ارسال کرده‌اند

نویسنده تاکید کرده که این کتاب فارغ از جنسیت و تعلق سازمانی زندانیان سیاسی تنظیم و تدوین شده و تلاش کرده است تا در حد توان خود «بازتاب صداهای متنوع» باشد.

 

25,00 €

 • 1,1 kg
 • Sold Out

Totally private - کاملا خصوصی

Author: Farzan Deljou - فرزان دلجو

Publisher: Kebab Corp. USA -  ناشر شرکت کتاب

Print Year: 2016

Pages: 390

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9781595845375

کاملا خصوصی: سرگذشت پرماجرای محمود قربانی کاباره دار معروف و شوهر سابق گوگوش

40,00 €

 • 1 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

The Memoirs of Prisons - خاطرات زندان

Author: Shahrnush Parsipur - شهرنوش پارسی پور

Publisher: Baran Sweden -  ناشر باران

Print Year: 2015

Pages: 518

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN:9789188296672

از زمان زندانى بودن، در شهرنوش پديدمي آيد، اما «به دلايل متعدد، ساليان سال، به تعويق مي افتد». تا به گفته ى خود نويسنده، «در لس آنجلس، در بورلى هيلز، در فضايى كاملاً امريكايي»، قلم به دست مي گيرد و در جستجوى يك آغاز، به «زندان» برمي گردد: «من چهار بار به زندان رفته ام و هرگز هيچ اتهامى بر من واردنشده است، جز در بار سوم و بر مبناى جعلى كه بعد در دادگاه غيرمنطقى تشخيص داده شد. اكنون مي كوشم خط خاطره را از طريق اين چهار بار زندان به هم پيوند بزنم». خط خاطره هايى تلخ، گزنده، ودر عين حال آموزنده ى سازه هاى جامعه شناختى، و تاريخ زندان و شكنجه در رژيم اسلامي

20,00 €

 • 1 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Report of a life - گزارش یک زندگی

Author: Shahrnush Parsipur - شهرنوش پارسی پور

Publisher: Baran Sweden -  ناشر باران

Print Year: 2015

Pages: 570

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9789185463664

27,00 €

 • 1,4 kg
 • Sold Out

Political lifestory - زندگینامه سیاسی

Author: Babak Amir Khosravi - ابک امیر خسروی

Publisher: Baran Sweden -  ناشر باران

Print Year: 2020

Pages: 568

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9789185463923

30,00 €

 • 1,4 kg
 • Sold Out

Grey moments - لحظه های خاکستری

Author: Najmeh Mousavi-Peiambari, نجمه موسوی ـ پیمبری

Publisher: Arash Magazin France

Print Year: 2019

Pages: 199

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9782954553542

خاطرات و زندگی نجمه موسوی ـ پیمبری در فرانسه

نجمه موسوی: لحظه هاي خاكستري مجموعه اي است از شعر و داستان و گاها بيان انديشه اي زياد سخن نگفته ام اما دوستان فعال در فيس بوك را دنبال كرده ام و از رقص كلمات برخي از اين دوستان لذت برده ام

10,00 €

 • 0,4 kg
 • Sold Out

Dr. Mustash - دکتر موستاش

Author: Ali Azarian - علی آذریان

Publisher: Baba Ali Publication Iran

Print Year: 2020

Pages: 357

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9786229595114

دکتر موستاش: رویدادها و آموخته‌ها

15,00 €

 • 1 kg
 • Sold Out

Ashes of memories - خاکستر خاطرات

Author: Fatollah Khamenei - فتح الله خامنه ای

Publisher: Arjang Germany 

Print Year: 2020

Pages: 219

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783000655692

15,00 €

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

If memory helps - اگر حافظه یاری کند

Author: Joseph Brodsky, جوزف برودسكي

Translator: Tahora Ayati, طهورا آیتی

Publisher: Atraf Iran

Print Year: 2020

Pages: 174

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9786226194358

 خودت به آن فکر می‌کردی و بخشی از هویت توست و دیگری، اکنونی که در آن سرگشته و با لکنت می‌کوشی زندگی کنی و به یاد آوری. جوزف برودسکی، برنده‌ی نوبل ادبیات سال ۱۹۸۷، در چنین جایی ایستاده است. او هر چند زندگی‌اش حتی در تبعید هم به روسیه گره خورده بود، هیچ‌ وقت حکومت شوروی را نپذیرفت؛ به آمریکا رفت،  می‌گفت به زبان روسی تعلق دارد اما به انگلیسی نوشت. همین بی‌درکجایی بود که سکوی پرش جستارهایش شد، تا در زبان جدید از چنگال بی‌رحم خاطرات نجات یابد و بتواند باز به چنگ‌شان بیاورد، تا خانه‌ای نو برای خودش بسازد: این بار درون زبانی تازه، با خشت ادبیات،

 

7,00 €

 • 0,5 kg
 • Sold Out

Dorrabe Makhdoosh - دراب مخدوش

Author: Mohsen Namjoo, محسن نامجو

Publisher: Naakojaa, France ; نشر ناکجا

Print Year: 2016

Pages: 199

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9782366123852

دراب مخدوش مجموعه‌ای از یادداشت‌های بیست‌سالگی محسن نامجو به همراه یادآوری‌ها و نکاتی از چهل‌سالگی است. این کتاب در 200 صفحه و با ضمیمه‌ی یک سی‌دی شامل گفت‌گو با نامجو و خوانش بخش‌هایی از کتاب، منتشر شده است.

 

18,00 €

 • 0,5 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

The story of a life - داستان یک زندگی

Author: Hassan Pirouzjou - حسن پیروزجو

Publisher: Gardoon Germany

Print Year: 2018

Pages: 958 (2 Books) - در دو کتاب

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783864331510, 9783864331725

47,00 €

 • 1,7 kg
 • Sold Out

Memories of Taghi Ki Manesh - خاطرات تقی کی منش

Author: Taghi Ki Manesh,  تقی کی منش

Cover: Alin Fink

Publisher: Aida Germany, ناشر آیدا

Print Year: 2019

Pages: 216

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783944191720

تقی کی‌منش (موسوی گیلانی) (1301 رشت- 1362 زندان اوین)، سال 1328 با درجۀ ستوان دومی از دانشکدۀ افسری فارغ‌التحصیل و همان سال‌ها عضو سازمان نظامی حزب توده ایران و در سال 1333 همراه با دیگر اعضای سازمان نظامی دستگیر شد. بیشتر اعضاء از جمله وی به اعدام محکوم شده بودند و 27 نفر از آنها اعدام شدند. اما در پی گسترش اعتراضات جهانی، حکم اعدام تعدادی از افسران از جمله وی به حبس ابد تقلیل یافت. وی به آرمان‌های خود وفادار ماند و25 سال زندانی کشید و در سال 1357 در آستانۀ فروپاشی رژیم پهلوی همراه با دیگر زندانیان سیاسی آزاد شد.

پس از آزادی به عضویت هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران درآمد و در بهمن 61 همراه با دیگر سران حزب این بار توسط رژیم جمهوری اسلامی بازداشت شد و اوایل سال 62 در زندان اوین در اثر شکنجه جان باخت.

 

این کتاب خاطرات وی از دوران کودکی تا سال 1357 و رهایی از زندان است که متن کامل آن برای اولین بار منتشر می‌شود. (ناشر آیدا)

12,00 €

 • 0,6 kg
 • Sold Out

Life of Salinger - زندگینامۀ سلینجر

Author: Paul Alexander

Publisher: Saless Iran

Print Year: 2020

Pages: 347

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9786004054683

جی. دی. سلینجر (2010-1919) نویسندة معاصر آمریکایی را پیش از هر چیز به عنوان خالق ناطور دشت ‌می‌شناسیم. نام سلینجر چنان با نام هولدن کالفیلد، قهرمان ناطور دشت،‌ گره خورده است که نمی‌توان از هم بازشان شناخت. اما زندگی سلینجر بُعد دیگری نیز داشت و آن دوری گزیدن سرسختانه‌اش از منتقدان و هواداران بود که گاه به ایجاد شایعه‌ها و درگیـری‌هایی غریب می‌انجامید. زندگی سلینجر تا واپسین دم در پیوند با آثارش بود و از آنچه نوشته بود و می‌نوشت جدایی نداشت. 

 

12,00 €

 • 0,8 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Maradona - مارادونا

Author:Guillem Balague - گیم بالاگه

Publisher: نشر چشمه

Translator: عادل فردوسی‌پور

Print Year: 2022

Pages: 448

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9786220109938

18,00 €

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Memoirs of Bozorg Alavi -خاطرات بزرگ علوی

Author: Hamid Ahmadi

Publisher: Baran Sweden

Print Year: 1997

Pages: 441

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 

12,00 €

 • 1 kg
 • Sold Out

In the light of love - در پرتو عشق

Author: Farideh Kerman, فریده گرمان

Publisher: Ashian Iran, آشیان 

Print Year: 2020

Pages: 296

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9786007293478 

 زندگی نامه فریده گرمان

در پرتو عشق - رنج‌های زندگی ذوب میشوند

 

11,00 €

 • 0,5 kg
 • Sold Out

Marylin Monroe - مریلین مونرو

Author: Marilyn Monroe 

Translator: Hamed Eramjew

Publisher: Dafpub Iran

Print Year: 2020

Pages: 353

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9786006250366

کتاب سرگذشت من (مريلين مونرو)/ نورما جين بيکر که بعدها نام خود را به مريلين مونرو تغيير داد، در دهه خشکسالي اقتصادي و انحطاط اجتماعي آمريکا، در شرايطي سخت و آسيب پذير به دنيا آمد. در اين سال ها ورود به دنياي رويايي سينما، براي اغلب مردم، وسوسه اي مقاومت ناپذير مي نمود. او نيز به زودي مي فهميد که براي رسيدن به روياها بايد چه امتيازاتي بدهد و از چه دالان هاي سياهي عبور کند

30,00 €

 • 1,4 kg
 • Sold Out

Reza Shah - رضا شاه و تحولات ایران معاصر

Author: Houshang Ameri, هوشنگ عامری

Publisher: Ferdosi, Sweden ; فردوسی  سوئد

Print Year: 

Pages: 462

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9789187359026

 

در تاریخ معاصر ایران، بیست سال فرمان‌روایی رضاشاه سزاوار نگرشی واقع‌بینانه است. چه‌بسا بی‌خبری از این دوره‌ی پرتنش و سرنوشت‌سازِایران، بسیاری‌ را گمراه کرده است. درک درست و واقع‌بینانه از آن سال‌ها مستلزم این است که شخصیت رضاخان و خوی‌ و اخلاق او نیز شناخته شوند؛ و زمینه‌های تاریخی، سیاسی و‌ به قدرت رسیدن رضاخان نیز بررسی شود. اما قضاوت درباره‌ی شخصیت و اخلاق آمرانه‌ی رضاشاه به سادگی میسر نیست و باید دید این اخلاق آمرانه تا چه حد در پیش‌برد اهداف رضاخان، به پیشرفت و‌ یک‌پارچگی ایران کمک کرده و تا چه اندازه موجب انحطاط شده است. در کنار شناخت شخصیت رضاشاه باید شناختی درست از دیگر رجال سیاسی هم‌دوره‌ی او نیز داشت، تا بتوان به قضاوتی واقع‌بینانه‌تر رهنمون شد. به همین منظور نویسنده به معرفی دیگر رجال سیاسی هم‌دوره‌ی رضاشاه و زمینه‌های زوال سلسله‌ی قاجار و ظهور دوره‌ی پهلوی می‌پردازد و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی بیست سال حکومت مقتدارنه‌ی رضاشاه را بررسی می‌کند. ‌دکتر عامری ‌در بخش‌هایی از کتاب نظر برخی از مورخان را درباره‌ی به قدرت رسیدن رضاشاه نقد و بررسی می‌کند و این نظر را که رضاشاه به‌وسیله‌ی انگلیسی‌ها به قدرت رسیده است، مردود می‌داند

30,00 €

 • 1,1 kg
 • Sold Out

Life and Times - یادنامۀ دوست

Author: Houshang Keshavarz Sadr,  هوشنگ کشاورز صدر

Complied and edited: Nasser Mohajer, Cyrus Javidi

Publisher: Baran Sweden

Print Year: 2020

Pages: 775

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9789185463893

40,00 €

 • 1 kg
 • Sold Out

In Search of Emancipation - در جستجوی رهايی

Author: Maryam Noori

Publisher: Baran Sweden

Print Year: 2005

Pages: 304

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9789188297993

کتاب «در جست‌وجوی رهایی» نوشته مریـم نـوری از زندانيان سياسی سابق و نجات يافته از كشتار تابستان ٦٧ است .

15,00 €

 • 0,7 kg
 • Sold Out

Life and time of Ahmad Kasravi - زندگی و زمانه ی احمد کسروی

Author: Mohammad Amini, محمد امینی

Publisher: Ketab Corp., USA ; شرکت کتاب

Print Year: 2016

Pages: 592

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9781595845535

 

چکیده کتاب / در باره نویسنده : زنده یاد احمد کسروی از معدود پژوهشگران و نویسندگان سرشناس ایران در سده ی گذشته است که به نوشتن زندگی نامه خود پرداخته اند. یاد مانده کسروی در دو بخش می باشد: بخش نخست که زندگانی من نام دارد به رویدادهای دوران کودکی، نوجوانی و میان سالی احمد کسروی می پردازد. بخش دوم همانطور که از نامش پیداست، ده سال در عدلیه، دوران ده ساله کار را در دادگستری که در آن هنگام عدلیه خوانده می شد، در بر می گیرد کسروی آمیزه ای از چهار انسان در یک پیکر است: کسروی پژوهشگر، کسروی زبان شناس، کسروی حقوق دان، و کسروی نظریه پرداز و مصلح اجتماعی ویژگی تاریخی کسروی در این است که در آن زندگانی کوتاه، در هر یک از آن چهار چهره، به بلندای آن جایگاه رسید و کاری کرد که پیامد آن تا به امروز در برابر ماست

33,00 €

 • 1,3 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Becoming - میشل شدن

Author: Michelle Obama - میشل اوباما

Translator: Soodabeh Qaisari- سودابه قیصری

Publisher: Parseh Book Iran - انتشارات کتاب پارسه

Print Year: 2020

Pages: 496

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9786002534361

18,00 €

 • 0,8 kg
 • Sold Out