Sociology & Ethnology - جامعه شناسی و مردم‌شناسی

Who we are and what Iranian religions are کیستی ما و چیستی دین های ایرانی

Author: Armin Langroudi -  آرمین لنگرودی

Publisher: Forough Publishing  انتشارات فروغ

Cover Designer : Nima نیما

Editor : Vartanian  وارطانیان

Print Year: 20223

Pages: 435

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965310858

پژوهش‌های تاکنونی آرمین لنگرودی در تاریخ ادیان ایرانی همواره با متدی علمی و مبتنی بر آخرین دستاوردها و پژوهش‌های ایران‌شناسی انجام یافته‌اند. واکاوی ریزبینانۀ تاریخ اجتماعی ایرانیان از آغاز پدیداری‌شان بر صحنۀ تاریخ و همچنین بررسی باورهای آنان با توجه به پژوهش‌های ایران‌شناسانِ شناخته شده، زیربنای تحقیقاتِ دین‌شناسی و تاریخ‌شناسیِ نویسنده را شکل می‌دهند. از اینرو – بعنوان نمونه – او برای نشان‌دادن چرایی برجسته‌تر شدن دینِ زرتشتی در زمان داریوش، به چگونگی بهقدرت رسیدن این پادشاه می‌پردازد، تا ضرورت وقوع این رویداد را نمایان کند. بنابراین، این کتاب تنها یک پژوهش دربارهٔ «باورهای ایرانی» نیست، بلکه مروری بر زمینه‌های پدیداری آنها، یعنی «کیستیِ ایرانیان» نیز می‌باشد.

در این کتاب نویسنده در کنار پژوهش اصلی‌اش، بگونه‌ای جانبی، درپی روشن نمودن پروسهٔ فرم‌گیریِ تفکرهایی است که بعدها بر بستر آنها دین عربی حاکم بر ایران شکل گرفت. آشنایی نزدیکتر با این رویدادها ما را به چرایی و چگونگیِ «برایش» دین اسلام رهنمون و فهم ریشه‌های آنرا آسانتر می‌کند. نویسنده در اینجا نیز بار دیگر تلاش کرده دیدگاه خود مبنی بر "برایشی" و نه "آفرینشی" بودن ادیان را، و اینبار با مرکزیت دادن به دین‌های ایرانی، روشنتر بهنمایش بگذارد. دیدگاهی که به ادیان یک ویژگیِ تاریخی می‌دهد و بدین‌ترتیب آنها را از "تقدس" دروغین بافته شده در پیرامونشان جدا می‌نماید.

 

 

 

20,00 €

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

See others , consideration of Baha'i wisdom دگریستن ، سنجش خرد بهائی

Author: Mahmoud Sabahy -  محمود صباحی

Publisher: Forough Publishing  انتشارات فروغ

Cover Designer : H. Karimi ح. کریمی

Editor : Pantea Shahrzad  پانته آ شهرزاد

Print Year: 2022 

Pages: 364

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965310728

پوزشخواهیِ فروتنانه از هرگونه بدخواهی که تا به امروز در جامعهیِ ما روی داده است، خیرخواهیِ راستین برایِ دیگران، نقدِ فرهنگِ خود و نقدِ خود به مثابه برنهاده‌‌‌یِ فرهنگ؛ ــــ هر یک از این کنشها میتوانند گامِ نخستِ ما برایِ دگریستن باشند.     محمود صباحی

این نوشتار دعوتی به مواجهه است؛ مواجهه با این که منابعِ رسمیِ تاریخیِ ما اعلامِ پایانِ انحصارِ طبقاتی و اجتماعیِ پاکی و تقدس و آغازِ برابری و الوهیتِ همگانی را به فتنه و فساد تعبیر کردهاند؛ مواجهه با این که مُلّایان و مُلّاپروران از این که زنانْ جنسِ ضعیف و دوم و سوم نباشند، آشفته و خشمناک میشوند و آزادیِ زنان را به اباحهگری فرومیکاهند؛ مواجهه با این که درکِ نیندیشیده شده و سنتگرایانهای از اخلاق بر فرهنگ و جامعهیِ ما حاکم است؛ مواجهه با این که ما خودْ بیش از همه همدستِ این وضعیتی هستیم که اینک بر ما سیطره دارد؛ مواجهه با این که ما آموزگار یا آموزگارانِ راستین را از پهنهیِ اجتماعیِ خود میرانیم؛ همان کسانی را که حرفِ بنیادینشان این است که خودبین و کوتهنظر نباشید؛ بل عالمبین و بلندنظر باشید.             

 

                         [پارهای از مقدمهیِ کتاب]

18,00 €

 • 0,45 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Violence against women - خشونت علیه زنان

Author: Manijeh Moghisi , منیژه مغیثی

Publisher: Forough Publishing  انتشارات فروغ

Cover Designer : Nima Sabur -نیما صبور

Editor : Maria Vartanian  ماریا وارطانیان

Print Year: 2022 

Pages: 154

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965310667

12,00 €

 • 0,5 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Hedayat Blind Owl and Nationalism - هدایت ، بوف کور و ناسیونالیسم

Author: Mashallah Ajoudani , ماشاالله آجودانی

Publisher: Forough Publishing  انتشارات فروغ

4the Edition   چاپ چهارم

طرح جلد محمد صابری

برگ آرایی مریم وارطانیان

 و سپاس ویژه از همکاری های ارزنده دکتر گوئل کهن 

Print Year: 2021 

Pages: 184

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147988

12,00 €

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Gender Studies - مطالعات جنسیت

Author: Morteza Farhady & Rahil Golgiri - مرتض فرهای و راحیل گلگیری

Publisher: Forough Publishing  انتشارات فروغ

طرح جلد محمد صابری

Print Year: 2021 

Pages: 178

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965310544

12,00 €

 • 0,35 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Manifesto for Social Sciences - مانیفستی برای علوم اجتماعی

Author: C. Calhoun & M. Wieviorka - کرگ کالهون & میشل وی ویورکا

Translater: Nader Vahabi & Javad Fereydouni - جاوید فریدونی و نادر وهابی

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2018

Pages: 115

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147650

چگونه می توان جهان امروز را درک کرد؟ ... چگونه می توان گذشته را بهتر شناخت و به سمت آینده نظر داشت؟ مانیفست به درستی از تفکیک رشته های علوم اجتماعی و تجزیه آنها دوری می جوید. این اثر فراخوانی برای پرداختن به مشکلات بنیادین و فراگیری است که همگی مستلزم گردآوری و تلفیق دانش های حاصل از گرایش های متنوع اند.» (ادگار مورن) نادر وهابی، فارغ التحصیل در علوم سیاسی و کارشناسی ارشد و دکتری در جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه نانتر و دانشکده‌ی علوم انسانی پاریس است و دارای مقاله‌ها و کتاب‌های گوناگون در زمینه‌ی مهاجرت ایرانیان، جنایت سیاسی، اعدام، تبعید، اسلام سیاسی، جنبش‌های اجتماعی در ایران به زبان های فرانسه، انگلیسی و فارسی است. وی در حال حاضر در دانشکده علوم انسانی در پاریس و دانشگاه تولوز در فرانسه به تحقیق و تدریس مشغول است

7,90 €

 • 0,4 kg
 • Sold Out

How we became moslem? - چگونه مسلمان شدیم؟

Author: Armin Langroudi - آرمین لنگرودی

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2020 (3rd Edition) (چاپ سوم)

Pages: 316

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147551

چگونه مسلمان شدیم؟

پژوهشی مستند در تاریخ پیدایش و گسترش اسلام

کتاب "چگونه مسلمان شدیم؟" مبتنی بر پژوهش‌های جدیدی است که نظری کاملا متفاوت با نظر اسلام شناسان سنتی دارد. تاریخ طبری و سیره‌های ابن‌اسحاق و ابن‌هشام و احادیث، مبنای تاریخ نویسی سنتی اسلام هستند. پژوهش‌های جدید از یک‌ طرف بریافته‌های تازه باستان‌شناسی تکیه‌دارند مانند سکه‌شناسی، سنگ‌نوشته‌ها و کتیبه‌ها و از طرفی با مطابقت‌‌دادن روایات اسلامی با منابع یونانی، سریانی و پارسی میانه صورت می‌گیرند.

تاریخ سنتی اسلامی ـ همانطوری که در این کتاب نشان داده می‌شود ـ به گونه‌ای یک نگارش "پسا-زمانی" و برهمین مبنا خیال‌پردازانه و اُسطوره‌نگارانه بود. این وقایع‌نگاری، در گُذرِ اَدوار، به طور سیستماتیک، برنامه‌مَند و مُستمر به نفع حاکمان، مذهب، امامان و روحانیت مسلمان تغییر داده شده و بازسازی گردیده‌است. در این روشِ نگارشی، چیره‌گیِ داستانسرایی ایرانی نقش اولیه و بزرگی ایفا کرده، به طوری که ما در مواقعی، تفاوت بین داستانهای "شاهنامه" و "کارزار کربلا" و یا تفاوت شخصیت پهلوانانی همچون "علی" و "رستم" را نمی‌توانیم به راحتی تشخیص دهیم.

پیدایش اسلام همزمان است با دوران ساسانیان و جنگ‌های بی‌شمارِ آنها با امپراطوری روم شرقی (بیزانس). شکل‌گیری این مذهب می‌بایستی ضرورتاً با اتفاقات و شرایط سیاسی ‌ـ ‌اجتماعی این دوران، با کشمکش‌های این دو قدرت و با اعتقادات جاری مردم در آن زمان مرتبط باشد. به همین دلیل، بررسی مسائل "عقیدتی و ایدئولوژیکی" این دوران، جای گسترده‌تری را در این کتاب به خود اختصاص داده‌است. هدف نویسنده در این نوشته، نه بیانِ افسانه‌وارِ وقایع این دوران، بلکه فهم "مقبولیت و مشروعیتی" است، که در زمان خود به این وقایع داده می‌شد. محتوای این مشروعیت، همانا توجیه مذهبی ـ عقیدتی این رُخدادها بود، که بعدها به شکل مذهب جدیدی بنام «اسلام» پدیدار گردید. 

15,00 €

 • 0,8 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

The Society of Ta´zieh - جامعه تعزیه

Author: Mahmoud Sabahy - محمود صباحی

Publisher: Forough Book, Germany , انتشارات فروغ

Cover Design: Mohamad Sabery - طرح جلد محمد صابری

Print Year: 2021 (4th Edition) - چاپ چهارم

Pages: 319

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147605

15,00 €

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Late enlightenments - تأملاتِ دیرهنگام

Author: Mahmoud Sabahy - محمود صباحی

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2022  چاپ سوم 

Pages: 258

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965310155

14,00 €

 • 0,6 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Iranians in Diaspora - ایرانیان در مهاجرت

Author: Vida Nassehi-Behnam, ویدا ناصحی - بهنام

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2009 

Pages: 217

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 

 ایرانیان در مهاجرت: براساس دو پژوهش جامعه شناختی

10,00 €

 • 0,6 kg
 • Sold Out

Change the world - جامعه شناسی نظم جهانی انسان ستیز

Author: Jean Ziegler

Translator: H. Jalili

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2016 

Pages: 273

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147483

15,00 €

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1