Poem - شعر

Parisian poems شعرهای پاریسی

Author: Reza Farmand , رضا فرمند

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2023

Pages: 150

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965310889

 

«شعرهای پاریسی» برداشتی شاعرانه از پاریس است؛ کوششی‌ست برای نزدیک شدن و دریافت جان ویژه‌ی این شهر که «شهر شهرها» نامیده می‌شود. این شعرها به گونه‌ای بزرگداشتِ پاریس هم است؛ شهری که همواره، پذیرای نوآوری‌ها و شوریدگی‌های هنری بوده است. شعرهای پاریسی در پنج سفر شعری به پاریس سروده شده‌اند.
شعرهای پاریسی و پانوشت‌های فراوان آن، خواننده را با محله‌های پُرآوازه‌ی پاریس، با برخی از بناهای سرشناس تاریخی، شخصیت‌های برجسته‌ی فرهنگی و هنری و همچنین با بخش‌هایی از «پاریس ادبی» آشنا می‌کند 

10,00 €

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Lyrics of a burned Generation - ترانه های یک نسل سوخته

Author: Qumarce Habibzadeh , کیومرث حبیب زاده

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2021

Pages: 220

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965310520

12,00 €

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Lyrics of Forough Farrokhzad - فروغ فرخزاد

Author: Forough Farrokhzad - فروغ فرخزاد

Publisher: Alborz (Distribution: Forough Book)

Print Year: 2022

Pages: 412

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965310773

20,00 €

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Flip - تلنگر

Author: Vida Farhoudi, ویدا فرهودی

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2018

Pages: 200

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147698

10,00 €

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

A Crimson Line to the Bright Horizon - خط سرخی به روشنائی افق

Author: Fereshte Teyfouri , فرشته تیفوری

Publisher: Forough Book, Germany , انتشارات فروغ

Print Year: 2021

Pages: 149

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965311377

فرشته تیفوری سبکی استثنایی و مخصوص به خود دارد که آمیخته‌ای است از قطعات شعر‌گونه‌ی کوتاه، با مفهومی بیش از آن که در ظاهر کلمات می گنجد. او کار نویسندگی را با انتشار کتاب «خط تیره» در ایران آغاز کرد. این کتاب نایاب است، اما می‌توان به نسخه ای ازآن در https://archive.org با جستجو در زیر نام Khat-e Tire  یا Fereshte Teyfouri دسترسی یافت. پس از انتشار این کتاب فرشته برای تحصیلات عالیه به آلمان رفت و موفق به اخذ دکترا در فلسفه شد و در همین کشور اقامت گزید. او اکنون در کنار کارهای بسیار، که بیشتر به کمک به پناهندگان ارتباط دارد، در دانشگاه مونستر نیز تدریس می‌کند. اما فرشته کار نویسندگی را لحظه‌ای ترک نکرده است، و از جمله‌ی بسیاری از کارهایش دو کتاب است که بوسیله‌ی این سازمان انتشار یافته است: «داستان های شهر ممنوعه»، شامل داستان هایی کوتاه، که در سال 2016 منتشر شد و کتاب «خط سرخی به روشنایی افق» که در سال ۲۰۲۱  انتشار یافت و شامل قطعاتی است شیرین و دلپذیز با مفاهیمی عرفانی و فلسفی

اگر در اين اوراق به دنبال قصه هستيد، چيزي نخوا هيد يافت... كه اين همه، تبلور انديشه است... اما اگر در آن غور كنيد، خود را رها كنيد كه با سيل واژه‌ها و انديشه‌ها روان شويد، و در عمق آن غرق گرديد، قصّه‌ای خواهيد يافت، كه اين اوراق قصّه‌ی زندگي است... قصّه‌ی بودن است... قصّه‌ی ناگفته هاست.... بشوی اوراق اگر همدرس مايی... و این اوراق ـ به گفته‌ی آن اهريمن قديم من – بسان آب است، چون از بيرون بدان بنگری تصوير تو را منعكس می‌دارد، ليك چون در آن فرو روی، آسان به ژرفايش اندر غرق خواهی شد.

12,00 €

 • 0,6 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

The buck and the rock - گوزن و صخره

Author: Hassan Hessam, حسن حسام

Publisher: Forough Book Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2012

Pages: 177

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147018

10,00 €

 • 0,7 kg
 • Sold Out

Butterfly - پرواز

Author: Nahid Mussavi, ناهید موسوی

Publisher: Forough Book Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2011

Pages: 75

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 

6,00 €

 • 0,4 kg
 • Sold Out

Two Nilufar´s - دو نیلوفر

Author: Nilufar Shidmehr -  نیلوفر شیدمهر

Publisher: Forough Book Germany, انتشارات فروغ

Cover Design: Shabnam Farai - طرح جلد: شبنمفرایی

Print Year: 2009

Pages: 120

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 

7,00 €

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1