Biography - بیوگرافی

A lily in the swamp of life - نیلوفری در باتلاق زندگی

Author:  Ghorban Ayoki , قربانعلی رمضانی ایوکی 

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2023

Pages: 391

Cover: Softdcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965311091

«محرک هر کنش انسانی اراده است. اراده ای که خرد اندکِ گم شده در دریایی از ناآگاهی را تحت تسلط خود دارد. انسان ها با بندهای گوناگون سنت های بازدارنده به شرایط وابسته اند. وقتی انسانی فقط با اراده و بدون توجه به همۀ بندهای بازدارنده وابستگی، رویای رهایی در سر می‌پروراند و حرکت را آغاز می‌کند، آیا سرانجامی غیراز شکست خواهد داشت؟ آنچه که نوشته‌ام درد و رنجی است که در مسیر توهم برای رهایی کشیدم.

 

نسل ما در رویای بهشت از مسیری پر درد و رنج گذشت و جهنمی برای خود و کشور فراهم کرد...»

20,00 €

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Flight into Darkness - پرواز در ظلمت

Author: Hamid Shokat,حمید شوکت 

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2016

Pages: 448

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147476

25,00 €

 • 1,2 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Shapour Bakhtiar’s Government in 1979 Revolution in Iran - تجربه دولت بختیار در انقلاب بهمن 1357

Editors: Hamid Akbari , Azar Khounani Akbari , ویراستاران حميد اکبری ، آذر خونانی اکبری

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2020

Pages: 432

Cover: Hardcover

Language: Farsi

طرح جلد امین اشکان

ویرایش فنی متن کتاب مریم وارطانیان

ISBN: 9783965310384

«در حال حاضر همه چیز در دست شماست، امیدوارم موفق باشید. من ایران را به خداوند و شما می‌سپارم.»* این سخنان را محمد رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه نظام چند هزار ساله شاهنشاهی، دقایقی پیش از خروج بدون بازگشتش از ایران در 26 دی ماه 1357 در فرودگاه مهرآباد به آخرین نخست وزیر پیش از انقلاب، دکتر شاپور بختیار گفت. ساعتی پیش در همآنروز، شاپور بختیار، زندانی سابق رژیم پهلوی و از رهبران اصلی جبهه ملی ایران، سازمانی که میراث سیاسی دکتر محمد مصدق را نمایندگی می کرد، در چهارچوب قانون اساسی مشروطیت از مجلس شورایملی برای نخست وزیری اش رای تمایل گرفته بود. بدین ترتیب برای نخستین بار از زمان بقدرت رسیدن خاندان پهلوی، یک نخست وزیر به تنهایی و بدون حضور پادشاه در مملکت، برای چندین هفته تا روز بیست و دوم بهمن ماه، اداره سیاسی ایران را به منظور احیای حکومت مشروطه بر عهده گرفت. نخست وزیری بختیار او را در رویارویی با سیل خروشان و میلیونی مردم در خیابان به رهبری آیت الله خمینی و با هدف سرنگونی نظام سلطنتی و استقرار جمهوری اسلامی قرار داد. آیا دولت بختیار گزینه سوم معتبری در مقایسه با حکومت سلطنت مطلقه و حکومت اسلامی در پیش روی مردم ایران گذارده بود؟ آیا دولت بختیار هیچ شانسی برای پیروزی داشت؟ کدامین عوامل و رویدادها منجر به شکست دولت بختیار شدند؟ درس های تجربه دولت بختیار برای ایران امروز و آینده کدامین هستند؟ اینها پرسش هایی هستند که نویسندگان مقاله های این کتاب به عنوان نخستین مجموعه پژوهش به سبک دانشگاهی در باره تجربه دولت بختیار، به بررسی و پاسخ آنها می پردازند. *به نقل از کهن دیارا، کتاب خاطرات فرح پهلوی، شهبانوی سابق ایران. عکس از عباس عطار

24,00 €

 • 0,9 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Khalil Maleki A Political Biography - میعاد در دوزخ زندگی سیاسی خلیل ملکی

Author: Hamid Shokat, حمید شوکت 

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2020

Pages: 484

Cover: soft cover

Language: Farsi

طراح جلد ابراهیم حقیقی

ISBN: 9783965310407

24,00 €

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

A political biography of Qavamo Saltane - در تيررس حادثه

Author: Hamid Shokat,  حمید شوکت

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2019 (4th Edition)

Pages: 406

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147469

9,00 €

 • Available
 • Ships within 1-3 days1

A star forest - یه جنگل ستاره ، خاطرات زندان

Author: Amir Hossein Behboudi, امیر حسین بهبودی

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2016

Pages: 330

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147360

15,00 €

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

The Tulips Are Red - لاله‌ها سرخند

Author: Leesha Rose, لشا روس

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2023

Pages: 338

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965310896

16,00 €

 • 0,5 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

The crow & the red rose - کلاغ و گل سرخ ، خاطرات زندان

Author: Mehdi Aslani -  مهدی اصلانی

Publisher: Forough Book 

Print Year: 2022 (6th Edition)

Pages: 409

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965310681

کلاغ و گل سرخ خاطرات مهدی اصلانی است از زندانهای جمهوری اسلامی در فاصله ی سالهای ١٣٦٣ تا ١٣٦٧؛ از شبِ تازیانه تا سالِ دار؛ از شبِ چشمبند تا دوزخسالِ ١٣٦٧؛ از طلوعِ زخم تا پاییزِ غروبِ نگاهِ دوست. کلاغ و گل سرخ قصه ی نامکرری است از گلویی دیگر. قصه ی زندان، همیشه همان است: فریاد از جورِ کلاغ و یادِ بغض سازِ گل سرخ؛ انگار همیشه صدای یاران میخواهد چشمها را به پرده نبردِ یاران بخواند. کلاغ به روایت قصه ای از جهان اسطوره ها، معلمِ اولِ گورکنی است: قابیل برادر خود، هابیل، را کشته است، اما نمیداند جسد برادر را چه گونه از چشمها پنهان کند. کلاغی، کلاغِ مردهای بر منقارش، در کنارِ قابیل مینشیند؛ تا رسمِ دفنِ برادر به او بیاموزد. به روایتِ قصه ی دیگری از جهانِ اسطورهها، کلاغ همه ی اعضای قبیله ی خویش را به فصل زمستان زیرِ کوهی از بهمن دفن میکند. به این امید که به فصلِ بهار چشمهای مرده گان بخورد. کلاغ هم رازِ مرگِ برادر دفن میکند هم چشمِ نعشِ برادر می‌خورد. کلاغ کوری میپراکند. گل سرخ به روایت قصه ای از جهانِ اسطوره ها نماد عشق است. اولین گل سرخ از خون آدونیس، معشوق آفرودیت، الهه ی زیبایی، میروید. به روایت قصه ی دیگری از جهان اسطورهها، در جشنهایی که در یونانِ باستان، به افتخار دیونیزوس، خدای شراب، برپا میکنند، گل سرخ به نماد سکوت تبدیل میشود؛ چه میتواند سرمستان را مهارکند تا سخنِ گزاف نگویند. گل سرخ هم از خون عاشقان میروید هم سرمستان را هشدار میدهد که سخن به هنگام بگویند. کلاغ و گل سرخ ساختِ جهانی حماسی را نمادین میکند: در یک سو چشم کُشها ایستاده اند؛ در یکسو عاشقانی که راز معشوق در سینه پنهان میکنند. کلاغ و گل سرخ روایتِ چشمی است که از منقارِ کلاغها گریخته است تا رازِ سکوتِ عاشقان بگوید. کلاغ و گل سرخ همان حماسه را از گلویی دیگر نامکرر میکند. خاطرات مهدی اصلانی همان را جور دیگری نامکرر میکند؛ روایتی از کوچه ها، جای شعرها، کوچکی ها، پهلوانیها، باختها، بختها، راستها، خطاها، ناممکن ها، ناتوانیها، بارانها، سازها، باغِ چشمها. خاطراتِ مهدی اصلانی همان را بر دیوارِ زندانِ دیگری نا‌مکرر می‌کند: دمی هم آسمانِ شبِ مرا تماشا کن! مهتاب مدیونِ چشم‌ها است بهروز شیدا

20,00 €

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Nightmare Prison - زندان کابوس ابدی ، خارات زندان

Author: Mohammad Matin, محمد متین

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2016

Pages: 224

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147506

12,00 €

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Days that passed - روزگاری که گذشت

Author: Abdolhossein Sanatizadeh Kermani - عبدالحسین صنعتی‌زاده کرمانی 

Edit: ویرایش مهدی گنجوی و مهرناز منصوری

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2020

Pages: 

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965310308

9,00 €

 • 0,9 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days1

My Farewell From Heaven - وداع من با آسمان

Author: Hamed Abdel sammad - حامد عبدالصمد 

Translated by: Daryoosh Biniaz , داریوش بی نیاز

Publisher: Forough Publishing Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2023

Pages: 281

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147155 

16,00 €

 • 0,45 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

In the name of Iran - بخوان به نام ایران

Author: Parastou Forouhar,  پرستو  فروهر

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2019 (3rd Edition)

Pages: 395

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783000372193

17,00 €

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

A simple Truth - حقیقت ساده ، خاطرات زندان

Author: Monireh Baradaran

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2022 (5th Edition)

Pages: 488

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147162

 

The memoirs of womens's prisons in the Islamic Republic of Iran. - .خاطراتی از زندانهای زنان جمهوری اسلامی

 

20,00 €

 • 0,9 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1