Biography - بیوگرافی

Flight into Darkness - پرواز در ظلمت

Author: Hamid Shokat,حمید شوکت 

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2016

Pages: 448

Cover: Hardcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147476

25,00 €

 • 1,2 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Shapour Bakhtiar’s Government in 1979 Revolution in Iran - تجربه دولت بختیار در انقلاب بهمن 1357

Editors: Hamid Akbari , Azar Khounani Akbari , ویراستاران حميد اکبری ، آذر خونانی اکبری

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2020

Pages: 432

Cover: Hardcover

Language: Farsi

طرح جلد امین اشکان

ویرایش فنی متن کتاب مریم وارطانیان

ISBN: 9783965310384

«در حال حاضر همه چیز در دست شماست، امیدوارم موفق باشید. من ایران را به خداوند و شما می‌سپارم.»* این سخنان را محمد رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه نظام چند هزار ساله شاهنشاهی، دقایقی پیش از خروج بدون بازگشتش از ایران در 26 دی ماه 1357 در فرودگاه مهرآباد به آخرین نخست وزیر پیش از انقلاب، دکتر شاپور بختیار گفت. ساعتی پیش در همآنروز، شاپور بختیار، زندانی سابق رژیم پهلوی و از رهبران اصلی جبهه ملی ایران، سازمانی که میراث سیاسی دکتر محمد مصدق را نمایندگی می کرد، در چهارچوب قانون اساسی مشروطیت از مجلس شورایملی برای نخست وزیری اش رای تمایل گرفته بود. بدین ترتیب برای نخستین بار از زمان بقدرت رسیدن خاندان پهلوی، یک نخست وزیر به تنهایی و بدون حضور پادشاه در مملکت، برای چندین هفته تا روز بیست و دوم بهمن ماه، اداره سیاسی ایران را به منظور احیای حکومت مشروطه بر عهده گرفت. نخست وزیری بختیار او را در رویارویی با سیل خروشان و میلیونی مردم در خیابان به رهبری آیت الله خمینی و با هدف سرنگونی نظام سلطنتی و استقرار جمهوری اسلامی قرار داد. آیا دولت بختیار گزینه سوم معتبری در مقایسه با حکومت سلطنت مطلقه و حکومت اسلامی در پیش روی مردم ایران گذارده بود؟ آیا دولت بختیار هیچ شانسی برای پیروزی داشت؟ کدامین عوامل و رویدادها منجر به شکست دولت بختیار شدند؟ درس های تجربه دولت بختیار برای ایران امروز و آینده کدامین هستند؟ اینها پرسش هایی هستند که نویسندگان مقاله های این کتاب به عنوان نخستین مجموعه پژوهش به سبک دانشگاهی در باره تجربه دولت بختیار، به بررسی و پاسخ آنها می پردازند. *به نقل از کهن دیارا، کتاب خاطرات فرح پهلوی، شهبانوی سابق ایران. عکس از عباس عطار

24,00 €

 • 0,9 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Khalil Maleki A Political Biography - میعاد در دوزخ زندگی سیاسی خلیل ملکی

Author: Hamid Shokat, حمید شوکت 

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2020

Pages: 484

Cover: soft cover

Language: Farsi

طراح جلد ابراهیم حقیقی

ISBN: 9783965310407

24,00 €

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

A political biography of Qavamo Saltane - در تيررس حادثه

Author: Hamid Shokat,  حمید شوکت

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2019 (4th Edition)

Pages: 406

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147469

18,00 €

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

A star forest - یه جنگل ستاره

Author: Amir Hossein Behboudi, امیر حسین بهبودی

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2016

Pages: 330

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147360

15,00 €

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

Nightmare Prison - زندان کابوس ابدی

Author: Mohammad Matin, محمد متین

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2016

Pages: 224

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147506

12,00 €

 • 0,7 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1

Days that passed - روزگاری که گذشت

Author: Abdolhossein Sanatizadeh Kermani, ، عبدالحسین صنعتی‌زاده کرمانی، ویرایش مهدی گنجوی و مهرناز منصوری

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2020

Pages: 

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783965310308

19,00 €

 • 0,9 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days1

In the name of Iran - بخوان به نام ایران

Author: Parastou Forouhar,  پرستو  فروهر

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ

Print Year: 2019 (3rd Edition)

Pages: 395

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783000372193

8,50 €

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days1

A simple Truth - حقیقت ساده

Author: Monireh Baradaran

Publisher: Forough Book, Germany, انتشارات فروغ, Khavaran France

Print Year: 2012

Pages: 488

Cover: Softcover

Language: Farsi

ISBN: 9783943147162

 

The memoirs of womens's prisons in the Islamic Republic of Iran. - .خاطراتی از زندانهای زنان جمهوری اسلامی

 

15,00 €

 • 0,9 kg
 • Limited Availability
 • Ships within 3-5 days1